Gizlilik ve Güvenlik Sözleşmesi


1. İşbu Üyelik Sözleşmesi Basenetwork Bilişim Hizmetleri San. ve Tic AŞ. tarafından, teknolojidiyari.com  web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır.

 

2. Teknolojidiyari.com üyelik ve iletişim formlarından girdiğiniz kişisel bilgilerinizi genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklar. Teknolojidiyari.com’a girmiş olduğunuz bilgileri sadece siz değiştirebilirsiniz. Girmiş olduğunuz bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. 

 

3. Teknolojidiyari.com üyelik ve iletişim formlarından girdiğiniz kişisel bilgilerinizi sadece aşağıda belirtilen yasal durumlarda ve yasal prosedürler çerçevesinde 3. şahıslara açar.

 

      a.) Yasal mercilerden bu yönde yazılı bir talep oluşması halinde

      b.) Teknolojidiyari.com'un mülkiyet haklarını korumak ve savunmak amacıyla

 

4. Teknolojidiyari.com üyelik ve misafir kullanıcılarına ait bilgileri sitesinde yayınlamaz, hiçbir iş ortağı, şirket, kurum ya da diğer kuruluşla paylaşmaz, değiştirmez ve satışını yapmaz.

 

5. Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir.


6. Kullanıcının üyelik gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir.


7. Üye, Teknolojidiyari.com’a verdiği kişisel ve alışveriş bilgilerinin tarafına kampanya uygulamaları sunulması amacıyla Teknolojidiyari.com’ un kendisiyle iletişime geçmesini kabul eder.

 

8. Teknolojidiyari.com, Sözleşmeyi onaylayan üyelerine kampanya ve duyuruları düzenli olarak gönderir ve online alışveriş yapmasına olanak verir.

 

9. Teknolojidiyari.com topladığı bilgileri her türlü analiz yapmak amacıyla kullanabilir.


10. Üye, Teknolojidiyari.com’a üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi nedeniyle uğrayacağı zararlardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlali halinde, Teknolojidiyari.com’un tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erdirebileceğini kabul eder. 

 

11. Teknolojidiyari.com satışları stokları ile sınırlıdır. Teknolojidiyari.com stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir.


12. Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi, söz konusu ürünlerin mutlaka Teknolojidiyari.com mağazasının stoklarında bulunduğu anlamına gelmez.

 

13. Teknolojidiyari.com, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Teknolojidiyari.com sorumlu değildir.

 

14. Üye, tüm haklar BaseNetwork Bilişim Hizmetleri San. ve Tic AŞ ye ait olan ve Teknolojidiyari.com,  üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. eserleri veya herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

15. Teknolojidiyari.com, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Teknolojidiyari.com ’un sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

 

16. Teknolojidiyari.com’da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran Teknolojidiyari’a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde münhasır seçme yetkisi kendisinde olmak şartıyla teknolojidiyari.com hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.


17. Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.


18. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C. Antalya Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.


19. Üye, üye kayıt formu doldurduktan ve şifre aldıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.


20. Teknolojidiyari.com dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.